Garant odbornej spôsobilosti v doprave

 
Začínate podnikať v doprave, ale nie ste odborne spôsobilý?
 
Disponujem potrebnými osvedčeniami o odbornej spôsobilosti v doprave .
 
V prípade záujmu ma kontaktujte cez formulár, Alena Kubalová (vedúci dopravy – garant odbornej spôsobilosti).

Kontaktujte nás